Covid-19 en de geestelijke gezondheid

Twee onderzoeken naar impact Covid-19 op de geestelijke gezondheid

Vast staat dat Covid-19 de geestelijke gezondheid van mensen uit alle leeftijdsgroepen en alle lagen van de bevolking beïnvloedt, en zeker van ouderen. Maar wat zegt de wetenschap over mensen die mentaal minder stabiel zijn of kinderen?

Nederlands onderzoek onder volwassenen met een psychische aandoening

In een recente studie is gekeken naar de impact van Covid-19 op de geestelijke gezondheid van mensen met psychische aandoeningen, zoals depressie, angst en obsessief-compulsieve stoornissen (OCS).

De Nederlandse onderzoekers van onder meer VUMC/GGZ inGeest recruteerden deelnemers uit drie eerdere cohortstudies: de Nederlandse studie naar depressie en angst (NESDA), de Nederlandse studie naar depressie onder oudere personen (NESDO) en de Nederlandse studie naar dwangstoornissen (NOCDA). Een aantal deelnemers had niet eerder depressie, angst of OCS in hun leven ervaren en een aantal juist wel.

De deelnemers werden online vragenlijsten toegestuurd. Met de gegevens hieruit vergeleken de onderzoekers de veranderingen in symptomen van depressie, angst, zorg en eenzaamheid voor en tijdens de pandemie.

De resultaten toonden aan dat mensen met bestaande psychische aandoeningen een nadelige invloed ondervonden van de Covid-19-pandemie. Echter, het bleek ook dat de ernst van de symptomen niet erger was dan wat ze waren voor de pandemie.

Toename van depressie bij kinderen tijdens lockdown

Volgens een andere studie uitgevoerd door een team van onderzoekers van de Medical Research Council (MRC) Cognition en Brain Sciences Unit van de Universiteit van Cambridge, leidde de eerste lockdown in het Verenigd Koninkrijk tot een aanzienlijke stijging van de symptomen van depressie bij kinderen.

Om de veranderingen in emotioneel welzijn, angst, en depressie bij kinderen te weten te komen, onderzochten de onderzoekers gegevens over de geestelijke gezondheid van 168 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar voor en tijdens de Britse lockdown. Deze gegevens omvatten rapportages van de kinderen zelf en rapporten van zorgverleners en van docenten.

Volgens de onderzoekers kunnen de symptomen variëren tussen kinderen, maar de impact kan worden gezien als heel wezenlijk, en dat is belangrijk om te beseffen nu we deze week weer een nieuwe lockdown zijn ingegaan.

Bronnen: The Lancet. Dec 2020, Arch Dis Child. 2020 Dec 9;archdischild-2020-32037

Laat een reactie achter