Orthomoleculaire Geneeskunde

[]

Orthomoleculaire Geneeskunde

"De kracht van Orthomoleculaire Geneeskunde"

Orthos is Grieks en betekent: juist/recht/gezond en moleculair betekent: het kleinste deeltje van een stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Orthomoleculaire Geneeskunde stimuleert het zelfherstellend vermogen door een gezonde levensstijl na te streven. Gezondheid is een kwestie van evenwicht, de juiste balans tussen lichaam en geest.

Orthomoleculaire Geneeskunde is een vorm van geneeskunde die, in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, uitsluitend natuurlijke middelen inzet/gebruikt bij de behandeling. Wij spreken meer over leefstijlgeneeskunde. Het geeft inzicht in lichaamsprocessen, samenhang van voeding en klachten, samenhang van tekorten en klachten, samenhang supplementen en klachten en de samenwerking ertussen. Het einddoel is het streven naar de optimale concentraties van voedingsstoffen, vitaminen, mineralen en aminozuren voor de optimale werking van ons lichaam.

Creëren van Bewustzijn. Er kwam een cliënt met de ziekte van Crohn. Gedurende drie maanden is hij aan de slag gegaan met onbewerkte voeding, beweging, ontspanning en supplementen. Deze cliënt heeft ervaren wat dit met hem deed.

"Wat de vader van een ziekte ook is, de moeder is altijd slechte voeding"

aldus Hippocrates Grieks arts (grondlegger van de geneeskunde) 460 v.C. - 377 v.C.

Stoffen zijn belangrijk voor noodzakelijke bouwstenen voor het lichaam, maar de geest speelt ook een belangrijke rol. Op een andere manier gaan kijken naar jezelf. Reduceren van stress, tijd voor jezelf nemen, de juiste balans, ontspanning, voeding en de glimlach terugkrijgen op het gezicht. Contact maken met de energie in jezelf en daardoor je leven vormgeven. Allemaal voorbeelden van kleine of grote leefstijlaanpassingen, die samen met voeding, gerichte vitaminen en mineralen, de optimale balans terugbrengen en daarmee de gezondheid teruggeven aan het lichaam.

Talloze onderzoeken hebben onbetwistbaar uitgewezen dat de meeste mensen kampen met voedingstekorten.

"Iedereen met klachten kan kiezen voor behandelingen bij Become Healthy."

Orthomoleculaire Geneeskunde

"Waarom is de voeding van nu niet meer zo goed als de voeding van vroeger?"

  • Onze voeding is vanuit het oogpunt van voedingswaarde sterk verarmd als gevolg van onder meer uitputting en overbemesting van de landbouwgronden (intensieve landbouw).
  • Ons voedingspakket is sterk bezoedeld door de chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, het gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veeteelt en het toevoegen van lichaamsvreemde additieven aan onze voeding (chemische conserveermiddelen, kleur-, geur- en smaakstoffen).
  • Onze voeding wordt op een onnatuurlijke wijze bereid (bakken, braden, frituren, roosteren, koken, enz.), waardoor zeer veel vitale stoffen zoals temperatuurgevoelige en wateroplosbare vitamines en temperatuurgevoelige enzymen verloren gaan.
  • De geïndustrialiseerde voeding is sterk geraffineerd, volledig gedegenereerd, overvet en bovendien bezoedeld met toxische residuen en toegevoegde chemische stoffen.
  • Ons milieu is sterk vervuild met uitlaatgassen van auto's en industrie, straling, bestrijdingsmiddelen, giflozingen, milieurampen, enz. Dit vormt een sterk belastende factor of chemische stress voor ons lichaam.
  • Het gebruik van chemische, lichaamsvreemde medicijnen draagt nog bij tot een verdere vervuiling van ons inwendig biochemisch milieu.
  • Veel mensen verkeren daarenboven in chronische stresssituaties als gevolg van een onnatuurlijke levensstijl. Deze toestand leidt op termijn steeds tot een onderdrukking van het immuunsysteem met  stille ontstekingen tot gevolg.
IMG_9177 MF

"Balans is onze NATUUR."