Kinderen

[]

Verstoringen

Kinderen zijn de toekomst.

Uw kind laat gedrag zien dat zowel voor de omgeving als voor zichzelf lastig of misschien zelfs wel schadelijk kan zijn. Uw kind heeft mogelijk een achterstand in ontwikkeling. Het kan ook zijn dat uw kind iets heeft meegemaakt, waardoor het niet meer lekker in zijn vel zit. Edutherapy heeft een programma ontwikkeld dat gebruik maakt van bioresonantie en in staat is trauma's en ontwikkelingsproblemen te verminderen. Door bioresonantie wordt, zoals Edutherapy heeft ontdekt, de communicatie tussen de linker- en rechter hersenhelft weer gestimuleerd. Uw kind kan na behandeling misschien wel weer fluitend naar school, speelt vrolijk met vriendjes en vriendinnetjes en kan mogelijk beter meekomen op school.

“Misschien herkent u zich in een van de onderstaande beschrijvingen."

Meekomen op school

Uw kind heeft moeite met lezen, schrijven, spellen, rekenen. Hij presteert onder zijn niveau

De dagelijkse handelingen

Uw kind loopt vast in dagelijkse handelingen. Het heeft bijvoorbeeld moeite met haren kammen, gezicht te wassen, zelfstandig aan te kleden of veters te strikken.

Sociale problemen

Uw kind kan niet goed opschieten met leeftijdgenootjes of wordt gepest.

Moeite met praten

Horen, zien, luisteren, herinneren.

Uw kind is niet goed te verstaan, omdat het onduidelijk articuleert. Het kan moeilijk dingen uitleggen en komt vaak niet op woorden. Het spreekt erg langzaam of heeft een achterstand in de taalontwikkeling.
Het kan zijn dat het niet goed hoort, de achtergrondgeluiden niet kan filteren van wat op de voorgrond te horen is of erg vermoeid raakt van het luisteren.
Wellicht kan het kind niet goed zien. Het heeft bijvoorbeeld moeite om te focussen op een punt dichtbij of kan niet goed kopiëren van het schoolbord.
Bij het geheugen kan spelen dat het kind zich slecht herinnert wat het heeft gehoord, gezien of gedaan.
Dit alles levert communicatieproblemen op.

Gedragsproblemen

Aandacht- en concentratieproblemen.

Uw kind vertoont gedrag dat overlast veroorzaakt voor de omgeving. Het is bijvoorbeeld extreem opstandig, overactief, accepteert geen grenzen, is overgevoelig of raakt gemakkelijk overstuur.
Ander gedrag kan zijn nagelbijten, ongevoeligheid, in zichzelf gekeerd of ontoegankelijkheid.
Het kan ook zijn dat het kind extreem onhandig is of moeite heeft om stil te zitten.

“Mijn zoon heeft iets meegemaakt, waardoor hij niet meer wilde praten en zijn lichaam niet meer voelde. Na 1 behandeling was hij weer vrolijk, open en praatte honderduit.” Bron: moeder Julian.

Moeite met organiseren

Misschien kan uw kind slecht organiseren en heeft het moeite consequenties te overzien en instructies en opdrachten uit te voeren. Ook kan het slecht keuzes maken en/of beslissingen nemen.

Overgevoelig

Mijn kind reageert op alles.

Uw kind is overgevoelig voor geluid, licht of aanrakingen. Het verzet zich tegen knuffelen. Het kind is erg kieskeurig in wat het wil eten, wat het lekker vindt smaken of ruiken.

Ontwikkelingsstoornis

Diagnose gekregen en nu?

Uw kind heeft een diagnose gekregen van ADHD, ODD, CD, ADD, dyslexie, syndroom van Asperger, PDD-NOS, PTSS, autisme, schizofrenie, depressie.

Lichamelijke klachten

Voeding en intoleranties hebben ook veel invloed op kinderen.

Uw kind heeft lichamelijke klachten. Denk aan darmproblemen, astma, eczeem, allergieën. Het heeft continu last van een loopneus of is verkouden, met ontstekingen in de bovenste luchtwegen. Het kan ook zijn dat uw kind nog in bed plast op een leeftijd, waarop dat niet meer gebruikelijk is of slaapproblemen heeft.

Motorische problemen

Wij denken hierbij aan slordig schrijven en problemen met knutselen. Wellicht heeft uw kind een slecht evenwichtsgevoel of heeft het weinig gevoel voor wat links en rechts is. Het kan ook zijn dat het kind niet goed weet hoe het kan spelen met speelgoed en maar niet leert fietsen. Of problemen heeft met zwemmen, balsporten of teamsporten.

"Kinderen hun eigen regie teruggeven."