Neurotech-therapie

[]

Neurotech-therapie

als iets een gezonde ontwikkeling in de weg staat

Je ziet dat je kind moeilijk mee kan komen op school. Dat het minder makkelijk speelt met andere kinderen. Alsof er iets is wat een gezonde ontwikkeling in de weg staat. Het kan ook zijn dat jij je als volwassene op de een of andere manier geblokkeerd voelt. Wat de oorzaak daarvan is, weet je niet. Misschien wil je het ook niet weten, maar je hebt er wel last van. Vaak is dit unheimische gevoel terug te leiden tot een disbalans tussen de twee hersenhelften en een overheersing van negatieve emoties. Met het geavanceerde Neurotech-programma kunnen wij veel betekenen voor jou of je kind.

“Misschien herkent u zich in een van de onderstaande beschrijvingen."

Hersenhelften in onbalans

Met dit Neurotech-programma behandelen we jou of je kind op energetisch niveau, met gebruikmaking van bioresonantie. Het Neurotech-programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Engelse onderzoeker Jane Lloyd, de persoon achter de organisatie EduTherapy. Zij heeft meer dan 25 jaar onderzoek gedaan naar ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.

Uit haar en ander neurologisch onderzoek blijkt dat veel leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen in verband kunnen worden gebracht met een onbalans tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Door die onbalans werken de twee helften minder goed samen, kunnen ze minder goed informatie opnemen, delen en verwerken.

Negatieve emoties

De linkerhersenhelft bevat onze vermogen om logisch en lineair te denken. Daar zitten onze verstandelijke functies en ons analytisch vermogen. In de rechterhersenhelft zitten onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken. Ook het vermogen om creatieve verbanden te leggen en ruimtelijke processen te doorzien, zit in de rechterhersenhelft.  Wanneer we gezond zijn en beide hersenhelften in balans zijn, kunnen we ook in moeilijke situaties reageren in een vloeiend samenspel van emotie en ratio. Bij een onbalans kunnen we ons plotseling geblokkeerd voelen. Opeens kunnen vooral negatieve emoties de boventoon gaan voeren. Zo’n onbalans kan ontstaan of vergroot zijn door traumatische gebeurtenissen. Denk aan langdurig gepest worden, aan incestervaringen, aan een chronisch gevoel van onveiligheid etc.

“Mijn zoon heeft iets meegemaakt, waardoor hij niet meer wilde praten en zijn lichaam niet meer voelde. Na 1 behandeling was hij weer vrolijk, open en praatte honderduit.” Bron: moeder Julian.

Meer dan 60.000 frequenties

Bij Become Healthy, onze natuurgeneeskundepraktijk in Overberg bij Veenendaal, kunnen we die onbalans opheffen met de inzet van het geavanceerde Neurotech-programma in de e-Lybra. Dit programma werkt op basis van bioresonantie. Alle organismen hebben in gezonde toestand tot op celniveau een bepaalde frequentie. Die zijn opgeslagen in de e-Lybra. Als dat organisme niet goed meer functioneert, verandert de frequentie. Met de e-Lybra brengen we de gezonde frequentie in je lichaam. Die resoneert met de frequentie van het ‘zieke’ organisme. In die resonantie wordt het geactiveerd. Zo stimuleren we met bioresonantie het zelfherstellend vermogen van het lichaam, óók als het de onbalans in de twee hersenhelften betreft.

Het Neurotech-programma bevat meer dan 60.000 frequenties. Die geven we tijdens een behandeling aan jou of je kind mee. Het programma bestaat uit twee delen die op energetisch, onbewust niveau invloed hebben. Je merkt daar heel weinig van.

Hoe werkt Neurotech?

In het eerste deel van het programma zoekt de e-Lybra waar de negatieve emoties zitten. Het programma neemt jou of je kind mee naar de leeftijd waarop die negatieve ervaringen speelden. Die stap is noodzakelijk om helder het punt te markeren waar de negatieve ervaringen zijn ontstaan die nog steeds veel invloed hebben op je functioneren. We blijven daarin niet hangen. Het tweede deel van het programma zoekt steeds naar een positieve emotie of situatie. Je ervaart op energetisch niveau weer hoe zo’n positieve emotie of situatie voelt. Dit geeft het lichaam veel energie.

Gedurende de behandelperiode laten we steeds weer een andere positieve emotie resoneren. Zo stimuleren we op neurologisch gebied het zelfherstellend vermogen van je lichaam. De ervaring is dat de behandeling veel rust geeft aan het kind of de volwassene. De traumatische gebeurtenis die de onbalans heeft veroorzaakt, heeft niet langer invloed op het functioneren van jou of van je kind.

"Kinderen hun eigen regie teruggeven."