Meer over e-Lybra

[]

e-Lybra

e-Lybra bioresonantie-apparaat meet meer dan 330.000 frequenties 

Dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen wat wij opmerken, is duidelijk. Denk aan straling. Denk ook aan trillingsfrequenties die deel uitmaken van de natuur. Alles in de natuur heeft een bepaalde trillingsfrequentie. Ook jouw en mijn organen. Met de bioresonantie meten we hoe trillingen in jouw lichaam resoneren en wat dat zegt over de gezondheidssituatie van een orgaan. Bij Become Healthy gebruiken we daarbij de innovatieve e-Lybra. Deze meetapparatuur meet niet alleen ruim 330.000 frequenties, maar activeert ook het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

e-Lybra: meer dan 330.000 frequenties

Je ziet ze misschien vliegen op een mooie zomeravond. Vleermuisjes. Maar de meesten van ons zullen ze nooit horen. Het geluid dat zij maken tijdens het vliegen, heeft frequenties die onze oren niet op kunnen vangen. Dat we de beestjes niet horen, wil niet zeggen dat ze geen geluid maken. Dat wij de frequenties van ons lichaam niet opmerken, wil niet zeggen dat zij er niet zijn. Sterker nog, met het e-Lybra bioresonantie-apparaat kunnen we meer dan 330.000 frequenties meten.

e-Lybra: hoe werkt het?

Daarmee is het e-Lybra bioresonantie-apparaat een bijzonder waardevol instrument binnen onze Become Healthy-praktijk in Veenendaal. Op het moment dat de e-Lybra een trilling je lichaam in zendt, resoneert het lichaam daarop. Die resonerende waarden kunnen we met de e-Lybra uitlezen. Als dan blijkt dat de waarden van een bepaald orgaan afwijken, weten we dat dit orgaan het moeilijk heeft en uit balans is.

Revolutionair

Een bioresonantie-apparaat dat meet en op basis van die metingen een diagnose maakt, is niet opmerkelijk. Wat dit apparaat écht revolutionair maakt, is dat het je ook behandelt. Op elk systeem: fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch. Zo kan het apparaat meten welke allergieën je hebt en welke voedingsstoffen je niet zo goed verdraagt. De negatieve effecten van die allergieën en intoleranties behandelt de e-Lybra direct.

"Iedereen met klachten kan kiezen voor behandelingen bij Become Healthy."

Innovatie in bioresonantie

In de communicatie met je lichaam, begint de e-Lybra met kalibreren. Op basis van je DNA en jouw fysieke lijf maakt het een total body scan. Daarna geeft hij ons een advies om een bepaald programma te draaien, om zo heel gericht een onbalans aan het licht te brengen. We kunnen ook zelf voor een programma kiezen of bepaalde formules aanzetten op basis van het gesprek dat we met je voeren. Kom je bijvoorbeeld met klachten die te maken kunnen hebben met je lever, dan kan de e-Lybra ons adviseren om de leverformules aan te zetten of we kunnen daar zelf toe besluiten. Zo kunnen we heel gericht het zelfherstellend vermogen van het lichaam activeren. Dat vermogen kan inactief worden wanneer het lichaam te veel te verstouwen krijgt. Het is je eigen zelfherstellend vermogen dat je lichaam weer in balans brengt.

e-Lybra: eigen ervaringen

Wij zijn tijdens een lang verblijf in Hawaï met de e-Lybra-apparatuur in aanraking gekomen. Terwijl deze in Nederland nog volstrekt onbekend was, werd hij in Hawaï en andere Amerikaanse staten al door veel orthomoleculaire therapeuten met succes toegepast. We hebben daar een e-Lybra-opleiding gevolgd en met succes afgerond. Vervolgens hebben we deze apparatuur in ons eigen land geïntroduceerd. Intussen hebben we diverse therapeuten opgeleid voor het gebruik van de e-Lybra.

Feiten

Er zijn mensen die de bioresonantietherapie afdoen als hocuspocus en de e-Lybra-apparatuur bestempelen als een ‘Harry Potter-machine’. Daarmee ontkennen zij de feiten. Het is onweerlegbaar dat ieder orgaan zijn eigen trillingsfrequentie heeft. Dat de e-Lybra de oorzaak van de klacht opzoekt en het zelfherstellend vermogen activeert. De cliënt ervaart de werking ervan aanvankelijk door wat vermoeidheid in de dagen na de behandeling. Vermoeidheid suggereer je niet. We hebben aan eigen lijf ervaren dat deze behandeling effect heeft. En veel mensen die wij hebben behandeld, hebben hetzelfde positieve gezondheidseffect opgemerkt. Zij vertellen graag over dat effect van hun behandeling.

Geïnteresseerd in de bioresonantietherapie? Maak een afspraak voor een behandeling bij Become Healthy

"De nieuwe behandelmethode"